5 juni 2020
Geplaatst door Maartje

In de Waalsprong wordt niet alleen gewerkt aan woningen voor mensen maar ook aan aantrekkelijk wonen voor (beschermde) dieren. Ontwikkelaars in de Waalsprong hebben de gezamenlijke ambitie om voorzieningen te maken voor vlinders en bijen, de huismus, gierzwaluwen en de dwergvleermuis. Het aanbrengen van geïntegreerde nestvoorzieningen in de bebouwing en het bieden van groene plekken voor voedsel en bestuiving wordt natuurinclusief bouwen genoemd.

Dirk van Peijpe van ontwerpbureau De Urbanisten is voor Hart van de Waalsprong verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Zij kwamen dan ook met een concreet voorstel voor natuurinclusief bouwen in Hart van de Waalsprong. Dirk: ‘Zowel in de openbare ruimte als in de architectuur zijn voldoende mogelijkheden om mens en dier een plek te geven waar ie zich thuis voelt en zich wil vestigen. Dat kan in bloem- en kruidenrijke boomspiegels of plantvakken of in grotere landschappelijke elementen zoals wadi’s of bomenrijen. Ook gevels en daken zijn geschikte verblijfplaatsen voor dieren. Te denken valt aan het aanbrengen van speciale bijenbakstenen, geveltuinen, geïntegreerde nestkasten en groene daken. Het bijzondere van geveltuintjes is eigenlijk dat je een stuk van de openbare ruimte in gebruik geeft bij bewoners en zij zelf mogen bepalen hoe ze het inrichten. Daarmee geef je degene die er straks gaan wonen de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van hun eigen groene omgeving.’

Voor het hele plan van Hart van de Waalsprong is onderzocht waar welke diersoort zich het meest thuis voelt. Hoe groot is de behoefte per soort en wat zijn de eisen en wensen ten aanzien van de bewoning? Zo blijken vleermuizen het liefst vanuit het zuidwesten in te vliegen en zit de opening van de nestkast van de gierzwaluw bij voorkeur asymmetrisch zodat er altijd een donker hoekje in z’n onderkomen zit. De huismus zoekt daarentegen zijn heil in kleine struikjes en vindt het heel aantrekkelijk om met soortgenoten in een mussenflat te nestelen.

‘We hopen in de eerste fase’, geeft Dirk aan, ‘voor de gierzwaluw en de mussen zo’n 450 nestplekken te kunnen realiseren. Daarnaast zoeken we op de westgevels van de eengezinswoningen naar geschikte plekken voor vleermuizen. Hart van de Waalsprong wordt zo een uitgesproken, toekomstgerichte en verbindende stadswijk waarin het zowel voor mens als dier fijn wonen en verblijven is.’

Direct contact

Heeft u vragen?
Wij staan u graag te woord.

Appartementen Front
VanWonen
Jozé Janssen
joze@vanwonen.com 06-46393632