Zonnepanelen

In Hart van de Waalsprong worden de daken van de eengezinswoningen en de appartementen voorzien van zonnepanelen. Het parkeerhuis van gebouw Bliek wordt zelfs volledig voorzien van een compleet zonnedak.

De zonnepanelen op de eengezinswoningen komen in eigendom van de woningeigenaren. Mede door de opbrengst van deze zonnepanelen zijn deze woningen energieneutraal. Bij de koopappartementen zal de opbrengst van de zonnepanelen ten goede komen aan de Vereniging van Eigenaars.

Je kan lid worden van de nieuw op te richten energiecoöperatie. Samen met alle andere leden ben je dan eigenaar van het zonnedak op het parkeerhuis. En samen ga je investeren in deze vorm van lokale energieopwekking. In ruil voor de investering krijg je vijftien jaar lang een gunstige rente op je investering of stroom van je eigen zonnepanelen en dus een lage energierekening. De stroom die overblijft, kan je verkopen.

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden toegepast en zo min mogelijk eindige bronnen. Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden en gebruikte materialen dienen bij een eventuele sloop weer hergebruikt te kunnen worden. Verder zijn energiebesparing en duurzaamheid belangrijke kenmerken. Binnen Hart van de Waalsprong zijn bijvoorbeeld de gebouwen onderhoudsvriendelijk ontworpen en zelfvoorzienend op het gebied van energie. Verder wordt er zoveel mogelijk betonarm gebouwd, wordt het aluminium beperkt en alleen FSC gekeurd hout toegepast.

GPR

Hoe meet je duurzaamheid? Zowel op wetenschappelijk als op maatschappelijk vlak zijn er vijf belangrijke thema's waarop duurzaamheid van een woongebouw wordt getoetst; namelijk op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. En elk thema heeft weer verschillende onderwerpen. Voor deze vijf thema’s is er op gebouwniveau een certificaat waarop de duurzaamheidsprestaties van het gemeten gebouw staan vermeld. Binnen Hart van de Waalsprong heeft elk woongebouw zijn eigen score met een GPR van minimaal 8,0.

Bron afbeelding: https://www.gprgebouw.nl

Klimaatadaptatie en natuur

Het klimaat verandert. Langzaam wordt het steeds warmer en ervaren we vaker periodes met extreme neerslag of langdurige droogte. Hart van de Waalsprong is voorbereid op deze zogenaamde hittestress en grote hoeveelheden neerslag.

Kijk hier voor meer informatie over klimaatadaptatie bij appartementen:
https://www.hartvandewaalsprong.nl/nl/service/klimaatadaptatie-appartementen/

Kijk hier voor meer informatie over klimaatadaptatie bij eengezinswoningen:
https://www.hartvandewaalsprong.nl/nl/service/klimaatadaptatiepagina-eengezinswoningen/

Afval

In een energieneutraal winkel- en woongebied als Hart van de Waalsprong wordt ook duurzaam omgegaan met afval(verwerking). In fase 1 van Hart van de Waalsprong vind je geen individuele afvalcontainers meer. De bewoners in de woonblokken Alver, Bliek en Crevas kunnen hun afval brengen naar gemeenschappelijke containerruimtes in het parkeerhuis. De bewoners van blokken Donk en Elft kunnen hun afval brengen naar de containerruimte onderin het eigen woonblok. Dit zijn speciaal ingerichte ruimtes waar je als bewoner toegang toe hebt door middel van je eigen afvalpas. Uiteraard zorg je er samen met je toekomstige buren voor dat deze ruimte netjes blijft. Het grote voordeel: geen lelijke containers of afvalzakken meer in je tuin, balkon of op straat.

Op diverse plekken in het winkelgebied komen afvalbakken voor (zwerf)afval en waar sigarettenpeuken gescheiden weggegooid kunnen worden. We hopen te bereiken dat Hart van de Waalsprong naast het energiezuinigste, ook het schoonste woon- en winkelhart van Nederland wordt.