28 mei 2021
Geplaatst door Maartje

Met het boren van nestgaten in twee steile zandwanden heeft wethouder Noël Vergunst letterlijk nieuwe woonruimte in de Waalsprong gecreëerd voor oeverzwaluwen. De gemeente Nijmegen wil met de speciale nestvoorziening in de dijkzone bij Woenderskamp en Hof van Holland de broedstand van de beschermde vogelsoort bevorderen én voorkomen dat werkzaamheden moeten worden stilgelegd door nestelende oeverzwaluwen op de bouwplaats.

De zorgvuldig geplande actie past perfect in het plan van de gemeente Nijmegen om flora en fauna in en rond nieuwe wijken te behouden en uit te breiden om zo de biodiversiteit in de Waalsprong te bevorderen. Sinds 2020 verplicht de gemeente ontwikkelaars om ‘natuurinclusief' te bouwen, waarbij woningen een vast aantal nest(el)gelegenheden voor (gier)zwaluwen, huismussen en vleermuizen moeten krijgen. Bovendien wordt Waalsprong-breed ingezet op de komst van gevarieerd groen om zo een rijk foerageergebied te maken waar het voor dieren veilig verblijven, voortplanten en voedsel halen is.

Aantrekkelijk leefklimaat

Dat nu gericht iets wordt gedaan aan de specifieke huisvestingswensen van de oeverzwaluw is dan ook een goede zaak, vindt Tanja Martens, namens de gemeente projectleider voor natuurinclusief bouwen in de Waalsprong. ‘We willen in de Waalsprong een aantrekkelijk leefklimaat realiseren, zowel voor mensen als dieren. Daarom nemen we de natuur mee in het kijken naar de omgeving en grijpen we alle kansen aan om binnen de bestaande mogelijkheden dieren een handje te helpen, waaronder vogels. Het creëren van deze speciale voorziening voor oeverzwaluwen is daarvan een treffend voorbeeld.’

Speciale oeverwand

Ook wethouder Vergunst, die een eerste begin van nestpijpen aanbracht in één van de steile zandwanden, als officiële startsein voor een hopelijk succesvol ‘bouwavontuur’, is blij met het initiatief. ‘Dit is een mooi voorbeeld van hoe we het bouwen van woningen en behoud van natuur in de Waalsprong kunnen combineren. Het is belangrijk dat natuur niet alleen behouden wordt, maar ook versterkt wordt. We zien overal om ons heen de biodiversiteit  onder druk staan, het aantal soorten dat nog een plekje heeft in de stad. Ik vind het belangrijk dat er ook in de stad ruimte voor is voor de natuur, bijvoorbeeld hier voor de oeverzwaluw. Daarbij komt het idee voor de aanleg van een speciale oeverwand op deze plek van onze mensen uit het veld, betrokken bij woningbouw in de Waalsprong. Zij durven verder te kijken, blijven niet hangen in het voorkomen van problemen, maar zoeken naar gunstige oplossingen voor mens én dier. Dat is echt iets om trots op te zijn. Ik hoop dat als we over een paar weken hier terugkomen, de oeverzwaluw deze plek heeft weten te vinden!’

 

Direct contact

Heeft u vragen?
Wij staan u graag te woord.

Appartementen Front
VanWonen
Jozé Janssen
joze@vanwonen.com 06-46393632